Презентация на салон за красота

Анкетна карта за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в Проект „Твоят час“: изтегли оттук

Индивидуална образователна карта: изтегли оттук

 

Група „От извора” занимания по интереси

Сформираната група и дейностите, заложени в тематичната програма, се породиха от идеята за запознаване на учениците с българското народно творчество, красотата на българския песенен фолклор, възпитаване в патриотизъм, умения за изпълнения на народни песни и откриване на таланти. Ръководител на групата е старши учител Антоанета Дженкова.

През периода 1.10.2016г. до 31.01.2017г. проведените дейности по теми се посещаваха редовно с голямо желание и интерес. Всички 25 ученици работеха отговорно и разучиха много песни: „Хорце”, „През гора вървяха”, „Коледарче”, „Седнала е Веселинка” и сами издириха и разучиха автентични коледарски песни и наричания от по-възрастни хора в семействата си.

Подготовката за първата представителна изява беше много добре приета от учениците и техните родители, които се включиха в подготовката на декорите за сцената.

Самата представителна изява – Коледен концерт – се проведе на 23.12.2016г. с много гости и ученици от първите класове. Програмата беше много добре приета. Гостите имаха удоволствието да слушат прекрасните изпълнения на народните песни и драматизация „Бъдни вечер” – пресъздаване на обичая от миналото. С голям интерес децата слушаха изпълнението на специалният ни гост, госпожа Пенка Кючукова, дългогодишна учителка, работила до пенсионирането си в нашето училище, която е научила в близкото минало много деца да пеят и обичат българската народна песен, като ръководител на певчески групи. За кратко време тя умело представи народна песен от своя репертоар и децата запяха с нея.

Родителите с голямо удоволствие слушаха и се радваха на постиженията и изпълненията на децата си.

В предстоящата работа на групата през следващите месеци ще се постигнат още по-големи резултати и ще се открият и талантливите деца.


 

Група за занимания по интереси „Аз и светът”

 

Ръководителката на групата, старши учител Донка Владева, си е поставила за цел работата на групата да отговори на тайнствени и загадъчни въпроси от географията и историята, които разширяват мирогледа и познанието на учениците в сферите на природните явления, исторически и географски събития. Едновременно с това, учениците получават знания за изработване на презентации по зададени теми, вграждане на видеоклипове в тях, работа с офис пакет и други технологични умения. В групата участват 24 ученици.

През месец ноември в групата бе проведено занятие от родител – госпожа Елена Христова, майка на ученичката Елеонора Христова, член на групата. Тема на занятието бе „По суша, вода и въздух – какво трябва да зная в действителност, за да опозная света”.

На 18.01.2017 се проведе публична изява на група за занимания по интереси „Аз и светът“ с ръководител Донка Владева – старши учител. Тема на изявата бе „Кой променя моя свят“ с подтеми: Застрашеният свят, Глобалното затопляне, Гладът и войните – заплаха за мен и планетата Земя. Учениците в групата: Иван Костов, Виктория Владева, Наталия Георгиева, Ева Стоянова, Никола Павлов представиха пред останалите участници свои мултимедийни продукти по темите на занятието. Демонстрирани бяха изучените умения за вграждане на видеоклипове в презентация, изработване на схеми върху слайдове, вграждане на музика.

Гости на занятието бяха господин Бординяшки – заместник-директор по учебната дейност, учители и родители.


 

Група за занимания по интереси „Физическо възпитание и спорт”

 

Групата има за цел да подобри здравословното състояние на учениците, да развива физическите качества: бързина, сила, ловкост, гъвкавост и издръжливост, да овладее техниката и тактиката на избраните спортни игри – волейбол, баскетбол.

През периода 4.11.2016 до 31.01.2017 проведените дейности по теми се посещават редовно от всички участници и с огромно желание и интерес. До 10.01.2017 участниците овладяват техническите прийоми и тактическите похвати на спортната игра баскетбол.

На 16.12.2016 имахме работа с родители на тема: Развитие на физическите качества. Тя бе много добре приета от учениците и техните родители, които се включиха активно в самото занятие. Родителите с голямо удоволствие наблюдаваха и се радваха от възможностите и постиженията на децата си. Участниците са 23 момчета от V до VІІ клас.

 

Група за занимания по интереси „Изкуството и културата на Русия”

 

Групата се състои от 25 ученици и се ръководи от старши учител Людмила Георгиева.

Посещавайки заниманията, учениците научават интересни факти за празниците и обичаите на руския народ, запознават се с биографията и творчеството на велики руски поети, художници, с руското народно творчество, учат песни, които пеят техни връстници в Русия.

На 14.ХІІ.2016 г. беше проведено открито занятие от родител – Донка Владева – на тема „Архитектурата  и културният живот на Москва и Санкт-Петербург”. Занятието беше много интересно. Госпожа Владева представи презентации и децата с голям интерес превеждаха текстовете от руски на български език. Учениците с желание посещават заниманията. 

Група за занимания по интереси „В света на книгите”

 

През учебната 2016-2017 г. 25 ученици от ІV „А”, І „А” и І „Б” клас се включиха в проект за развитие способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности „Твоят час”.

Групата е за работа с напреднали ученици. Ръководи я старши учител Донка Вълева. Основните цели са да се усъвършенстват механизмите за учене и писане, да се усъвършенства четивната техника, усъвършенстване на уменията за анализ на художествена творба и успешно представяне на НВО в края на ІV-ти клас.

По време на занятията учениците четат, преразказват, драматизират, обрисуват с думи, играят пантомима, разграничават художествен и нехудожествен текст, за да придобият навици и желание за работа с книгите. Интересът се засили, когато всеки от тях посети училищната библиотека и се превъплати в библиотекар за един ден, а след това бе груповото изработване на постер „Книгите ни молят”, подреждане на книги в класната библиотека, изработване на красиви книгоразделители, изработване на комикс по любима книжка. За празника на училището се състезаваха в краснопис.

При посещенията в градската библиотека участваха в маратон на четенето, включиха се в електронната читалня. В навечерието на Коледа посетиха книжарница за художествена литература, разказваха и рецитираха коледни произведения.

?????????????

????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????

 

Група за занимания по интереси „Детска творилница”

 

В клуба са включени 25 деца от 1 и 2 клас, под ръководството на старши учител Мария Кичукова.

Учениците се запознаха с различни материали и техники за изработване на апликации, пана и предмети. В занятията се работи за развиване на творческото въображение у децата. Те се учат да възприемат и да създават изкуство, пречупено през детското мислене. Интерес и любознателност предизвикват областите и материалите, с които работим. С есенни листа децата изработиха интересни пана, с помощта на домакинско фолио апликираха с листа. Направиха симпатични 3D животинки от хартия.

За тематичната украса за Коледа изготвиха красиви свещници от бурканчета. Изработиха елхички и провокираха въображението си при украсата им.

Изработените предмети, модели, рисунки, апликации се подреждат в изложби и участват в представителните изяви на клуба.

 

Представителна изява на групата за занимания по интереси „Физическо възпитание и спорт“

 

Тема: Баскетбол: Турнир от три отбора.

Проведохме загрявка на участниците – общоразвиващи, специални и специалнобегови упражнения; стрелба в коша от място и след дрибъл и подаване. Участниците бяха разделени на три отбора, които играха всеки срещу всеки – две полувремена по десет минути. Получи се много динамична и оспорвана борба. Демонстрирани бяха добри технически умения от участниците – стрелба от близко и далече; стрелба след баскетболни крачки. Показани бяха добри тактически постройки – 5:0; 4:1. Всички присъстващи останаха доволни.

 

Представителна изява в групата за занимания по интереси „Изкуството и културата на Русия“

 

Тема: „Творчеството на Пушкин и Есенин“

Изявата се проведе на 23.01.2017г. На изявата присъстваха членовете на групата – ученици от шестите и седмите класове и гости – ученици от петите класове, преподаватели и член на училищния съвет към „Твоят час“ – Мария Иванова Тодорова.

На изявата имаше водещи – Патрисия Върбанова – за творчеството на А. С. Пушкин и Мариела Тодорова – за творчеството на С. А. Есенин. Членовете на групата представиха презентации за биографиите и творчеството на А. С. Пушкин и С. А. Есенин. По време на презентациите учениците четяха и стиховете на поетите, които бяха разделени на отделни теми, отговаряйки на съдържанието на презентациите. Всички членове на групата взеха участие и в презентациите, и в четенето на стихове.

Гостите останаха доволни от представената изява.

 

Представителна изява на групата за занимания по интереси „В света на книгите“

 

„Легенда за мартеницата“ – публична изява на учениците от група за занимания по интереси „В света на книгите“ по проект  BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

През учебната 2016 /2017 година  двадесет и трима ученици от 4-а клас и двама ученика от 1-а и 1-б клас с желание се включиха в група за работа с напреднали ученици по проект „Твоят час”. Всички винаги с интерес и удоволствие посещават  и участват активно в дейността на групата. Всяко от занятията очакват с желание и интерес, защото всяко от занятията допълва ежедневната им урочна  дейност и ги прави по-знаещи и можещи. Всяко от проведените занятия учениците свързват с весело и забавно преживяване – ту ще четат, ту ще се състезават, ту по групи ще работят. Днес са читатели, утре – библиотекари, следващият ден пък са книжари – все дейности в пряк контакт с книгите.

Особено вълнуващо преминаваха занятията, когато са на гости или пък ги посрещат гости. Такива бяха посещенията при малките ученици от детската градина и първи клас.

С желание в дейността  на групата със своите любими приказки се включиха и любимите баби. Тогава учениците се надпреварваха коя от бабите да разкаже и на всички да покаже, че и възрастните някога са били деца, че и те са обичали приказки и детските книжки, които се оказаха любими и на учениците от групата.

Но най-вълнуващо от всички занятия се оказа първата представителна изява на групата. За вълнуващото му организиране и провеждане учениците с желание се включиха в подготвените от ръководителя на групата госпожа Донка Вълева разказ за обичая 1 март „Баба Марта – традиционен  български обичай”, театрален етюд „Преждата на Баба Марта”, сценката „Да посрещнем Баба Марта” и тренажор за бързо  четене.

Всеки от групата получи специална роля, която подготви с огромно желание като особено се отличиха Иван Величков в ролята на Пижо и Радослава Кръстева в ролята на Пенда. Особено се постараха при подготовката на ролите си Жулиета Митева, Мелиса Ташева, Мариела Танчева, Рая Димова, Жулиен Филипов и всички останали участници. Всички ученици научиха ролите си и се постараха при тяхното представяне. Постараха се да си осигурят и специално облекло, свързано с определената им роля и с желание се превъплатиха в тях. Баба Марта им пожела да са здрави, да са бели и червени, да са румени и засмени.

В края на занятието всеки от групата се включи в бързото четене.

Но най-интересен бе момента, когато вече се изявиха и отпускайки се седнаха и изработиха собственоръчно мартенички, с които ще участват в общинският мартенски базар. След това си пожелаха весели мартенски празници и много здраве и настроение през наближаващата пролет, защото според народния обичай 1 март, ако децата са весели, то и Баба Марта ще е топла и ведра, а ако я разсърдят ще е зла и мразовита.

При изработването на мартеници активно се включиха и родителите – гости на събитието и децата гости от ЦНСТ.


 

Публична изява на група за занимания по интереси „Детска творилница“

 

част от  проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Децата от група „Детска творилница“ проведоха своята публична изява в навечерието на Баба Марта.

Децата с радост се включиха в изработването на мартеници, с които да участват в мартенския базар. За да повдигнат настроението на гостите и да зарадват децата от ЦНСТ „Къща като вкъщи“, разказаха за посрещането на Баба Марта, рецитираха и стихотворения.

Но истински се забавляваха при самото изработване на мартеничките. Всяка група имаше предварително подготвени материали по темата. Някои от децата избраха да направят традиционни мартенички.

Повечето избраха да изработят мартенски куклички от хартия. Първокласниците декорираха дървени лъжички с леща и зърна от кафе. Много нежни станаха и кокиченцата мартенички.

Голяма помощ оказаха и присъстващите родители.

С приповдигнато настроение децата се надпреварваха кой ще направи повече мартенички, с които да зарадват Баба Марта.


 

ГРУПА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ „МАТЕМАТИКА 1“ ЗА ІV „Б“ КЛАС, РЪКОВОДИТЕЛ ТАТЯНА КИРИЛОВА ТОНЧЕВА

 

Групата беше сформирана за работа с 10 ученици от ІV „Б“клас. Идентифицирани бяха обучителните затруднения на всеки ученик. Проведена бе среща с родителите за изясняване необходимостта от сформиране на групата. Взето беше съгласието им техните деца да имат допълнителни занимания по математика.

Заниманията започнаха на 03.11.2016 г. с повторна среща с родителите, за да бъдат запознати с програмата за работа и графика за провеждане на занятията. Работи се по учебната програма за ІV клас, като учениците се подпомагат два пъти седмично, за да достигнат необходимото ниво на знания по предмета в края на учебната година.

Работи се на дъската със задачи за повторно изясняване на алгоритмите с коментар и корекции. Работи се индивидуално в тетрадките и групово в работни листи. Всеки  ученик постига напредък в овладяването на математическите знания и умения, обусловени от индивидуалните си интелектуални заложби. Учениците са мотивирани и удовлетворени от напредъка си.

 

ГРУПА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ „ЧЕТЕМ И ПИШЕМ 1“ ЗА І-ІІ  КЛАС, РЪКОВОДИТЕЛ ПАВЛИНА МАРТИНОВА-СТОЯНОВА

 

Групата работи по проект „Твоят час“ с цел – преодоляване на обучителните затруднения и повишаване на успеха по български език и литература с учениците от І „В“ клас. В групата „Четем и пишем 1“ участват 10 ученици. Темите за реализиране обхващат изречение, дума, сричка, звук, гласните по двойки, сонорни съгласни. Учениците придобиват умения за определяне броя на сричките в думата, броя на звуковете в думата, учат се да разграничават гласни и съгласни звукове. Усъвършенстват се уменията за разпознаването на гласните звукове, откриването им в различни позиции и правенето на звуков анализ, откриването на думи и названия на предмети, в които се съдържат изучените гласни звукове, писането на гласните под диктовка. В подготовката учениците овладяха техниките за изписване на малките и главни ръкописни букви, на сонорните съгласни, изучени до момента. Придобиха умения да четат и пишат срички и думи, като изговарят и пишат правилно звуковете.

 

ГРУПА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ „АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА VІ КЛАС“, РЪКОВОДИТЕЛ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА

 

Групата се сформира от 10 ученици от VІ „Б“ клас. Целите, които са заложени за осъществяване са: учениците да развият комуникативните си умения и знания; да повишат речниковия си запас по езика; да овладеят граматичните правила за правопис и правоговор. В часовете по английски език учениците ще могат да придобият езикови и речеви умения, които да използват в учебна обстановка и реална ситуация. Ще могат да прилагат умения за писане на текст/писмо, личен дневник/, да споделят лични преживявания, да описват местности.

В групата учениците използват несложни езикови конструкции, заучени типови фрази, разбират близки до реално общуване разговори със събеседници, както и общия смисъл на текстове. На 21.12.2016 г. се проведе беседа с родители на тема „Contries and nationalities“- „Държави и националности“.

В урока учениците усвоиха лексиката, съставяха диалози и се упражняваха по двойки. Дадени им бяха игрови задачи, в които трябваше да отгатват страните и езиците, които се говорят в тях, като по този начин си обогатяват общата географска култура.

Урокът завърши с даване на работен лист със задачи за упражнения по темата.
 

ГРУПА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ „МАТЕМАТИКА ЗА VІІ КЛАС“, РЪКОВОДИТЕЛ ЕЛЕНА ЧАЛЪКОВА

 

Сформираната група се състои от 10 ученици от VІІ „А“ клас, които срещат затруднения или имат пропуски от учебния материал.

Заниманията започнаха на 10.11.2016г. До януари месец се провеждат два пъти седмично, след това по веднъж. Предвидени са часове за работа с родители и една представителна изява в края на проекта, предвидена в месец май.

Работи се въз основа на учебната програма за подпомагане и доизясняване на учебния материал с цел достигане на необходимите знания до края на учебната година.

Решават се задачи с повторно обяснение и самостоятелна работа.

Учениците постигат напредък. Остават удовлетворени от възможността да допълнят своите пропуски в изучавания материал.


 

ГРУПА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА VІ КЛАС“, РЪКОВОДИТЕЛ МОНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

 

Учителката подготвя група от 10 деца по български език и литература. В часовете се стреми да затвърди и разшири получените в редовните часове знания по предмета. Децата проявяват интерес и участват в учебния процес, като полагат усилия да дават правилни отговори на зададените им въпроси. Целта е знанията за: текстовете, видовете изречения, местоимения, глаголни времена, правописни, пунктуационни и граматични норми на българския книжовен език да бъдат затвърдени като знания.

На 8.12.2016 г се проведе първата по проекта беседа с родител по темата: „Видове сложни изречения“ Темата беше предадена добре, децата отговаряха правилно на поставените им въпроси. Като цяло срещат затруднения в осмислянето, четенето и възприемането на текстовете; осмисляне и прилагане на правилата за писане на трансформиращ преразказ, на сбит преразказ; морфологичен и синтактичен разбор на думите; откриване на видовете местоимения в текстовете. Използват се сборници със задачи по български език, с което се цели проверка и затвърдяване на вече получените знания. След приключване на курса, очакваните резултати са:

-учениците да четат и пишат грамотно;

-умеят да работят с речници;

-умеят да създават собствени литературни текстове;

-да познават частите на речта, видовете изречения;

-уместно да използват езикови средства, адекватни на ситуацията на общуване.

 

ГРУПА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ „МАТЕМАТИКА 6“ ЗА VІ КЛАС, РЪКОВОДИТЕЛ ГАЛИНА ДИМИТРОВА

 

Работата на групата започна на 04.11.2016 г. с преговор върху изученото от миналата година. Групата се състои от 10 ученици. Проведе се инструктаж на учениците.

Темите, които проектът обхваща, са от тематичното разпределение по математика за VІ-ти клас. Задачата на преподавателя е да подпомогне усвояването на материала от ученици със затруднения. Предвидени са и часове за работа с родители. В края на проекта ще се проведе представителна изява.
 

Представителна изява на групата за преодоляване на обучителни затруднения „Математика – 6“

 

На 28 април се проведе представителна изява на група за преодоляване на обучителни затруднения „Математика – 6“ на тема „Красива математика“. Представителната изява започна с обобщение на изученото. Във връзка с дяла „Степенуване“ Елена от 6 „б“ клас ни запозна с „Легенда за шахматната дъска“. Учениците решиха няколко задачи от този дял. След това си припомниха кое е множеството на рационалните числа и кое е множеството на целите числа. Решиха няколко задачи от „Рационални числа“. Показаха своите знания за геометричните фигури и тела. Учителката изказа своята оценка за работата на учениците. А те проявиха желание и следващата учебна година да продължат техните занятия по проект „Твоят час“.


 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ЗАНЯТИЕ В ГРУПА „В СВЕТА НА КНИГИТЕ” ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС”

 

През учебната 2016 /2017 година  двадесет и трима ученици от 4-а клас и двама ученика от 1-а и 1-б клас с желание се включиха в група за работа с напреднали ученици по проект „Твоят час”. Всички винаги с интерес и удоволствие посещаваха и участваха активно в дейността на групата. Всяко от занятията очакваха с желание и интерес, защото всяко от занятията  допълваше ежедневната им урочна дейност и ги правеше по-знаещи и можещи.

Вълнуваща се оказа първата представителна изява на групата.

Но втората представителна изява, която е и заключително занятие на групата бе още по-вълнуваща.

За интересното му провеждане учениците с желание се включиха в подготвените от ръководителя на групата госпожа Донка Вълева презентация „В света на приказките” и приказният карнавал „Приказните герои оживяват”.

Всеки от групата получи специална роля, която подготви с огромно желание като особено се отличиха Иван Величков в ролята на забавният Палячо и Радослава Кръстева в ролята на Червената Шапчица. Особено се постараха при подготовката на ролите си Ана Желева, Жулиен Филипов, Жулиета Митева, Мариела Танчева, Рая Димова, Томи Василев, а и всички останали участници.

Всички ученици научиха ролите си и се постараха при тяхното представяне. Сами и с помощта на родителите си се постараха  да си осигурят специално облекло, маски и всеки необходим реквизит. Особено инициативни при подготовката се оказаха и някои от родителите: Владка и Димитрина Кукови, Мария Томева, Анелия Кръстева. Възпитателката на групата Пенка Неделева със любезното съдействие на ръководството и учителите-колеги от ЦДГ „Надежда” се оказаха най-важният фактор при осигуряване  на карнавалните костюми.

Занятието започна  под ръководството на ръководителката на групата – госпожа Донка Вълева, която го откри, представи гостите и както винаги бе подготвила изненада с презентацията „В света на приказките”.

Чрез нея учениците си припомниха и обобщиха знанията си за съдържанието на приказките, видовете приказки, според начина на  създаване и по съдържание. Припомниха си основните моменти в типовете приказки. Установиха, че някои от приказките са с повече от един автор. По пъзел откриваха скрита приказка и решаваха кръстословица.

По време на презентацията учениците и част от гостите четоха, разсъждаваха, преразказваха някои от учените приказки, спореха и разрешаваха проблемни ситуации.

Кулминация на занятието се оказа „Приказният карнавал”. В интересна и забавна форма „приказните герои“ изпитаха  „джуджетата“ и гостите да откриват кои от приказните герои гостуват на занятието. Не липсваха феи и вълшебници, принцове и принцеси, котараци в чизми и мишки, вълци и лисици, Хитър Петър с братовото си дете. Дори и Пинокио, храбрият оловен войник и пирати се появиха. Том Сойер и Пипи Дългото Чорапче дори поспориха. С особен артистизъм се отличиха Палячо и Червената шапчица. И стана много, много весел карнавал.

В края на карнавала приказните герои дефилираха с нови и интересни книжки, които получиха по проекта с пожеланието те да бъдат прочетени през предстоящата лятна ваканция.

Занятието завърши с кратък отчет за дейността на групата. Някои от участниците в проекта споделиха своите незабравими впечатления от дейността на групата през цялата учебна година. Дори споделиха впечатления, че не желаят проекта да приключва.

Ръководителят на групата госпожа Донка Вълева със задоволство връчи на всички  участници грамоти за активно участие и старателна подготовка. Не бяха пренебрегнати и родителите. Някои от най-активните също се окичиха с грамоти. Най-добрите артисти получиха допълнителни призове за най-добри веселяци.

Занятието завърши с много смях, емоции, забава и снимки на раздяла.
 

Заключителна изява на група „Четем и пишем 1“ по проект „Твоят час“

 

На 18.05.2017 год. се проведе представителна изява на първокласниците от група „Четем и пишем 1” по проект „Твоят час”с ръководител Павлина Мартинова – Стоянова. Тема на събитието бе ”Обичам българската реч” и в него взеха участие десет ученици от I в клас, които от 08.11.2016 година до 18.05.2017 год. работиха по проекта на МОН. Основната цел на изявата бе да се усъвършенстват уменията и механизмите за четене и писане; да се стимулира съзнателното и целенасочено изучаване на българския език и литература. Провеждането на различни ролеви игри даде възможност на учениците от групата да открият за себе си нови качества и способности, да работят в екип и да учат чрез преживяване. Не на последно място и да се забавляват.

Публичната изява на първокласниците уважиха господин Бординяшки – заместник директор по учебната дейност, много учители, родители, както и ученици от I и II клас.

За създаване на положителна емоционална нагласа на групата събитието започна с гатанка: „По поле ходи, „олеле!” вика. Що е то ?“. „Влакът“ – извикаха вкупом всички деца.

В първата игра учениците по проекта показаха пред своите родители и гости познания и умения за боравене с азбуката. Те се справиха успешно с предизвикателството да подредят по двойки гласните; звучните и беззвучните съгласни. Накрая на играта всички  деца  уверено рецитираха  азбуката.

При следващата задача учениците трябваше да помогнат на Ежко-Бежко да събере всички гъбки, за да си направи чорбица. На гъбките бяха изписани срички, а задачата им беше да свържат сричките и да прочетат думите. Първокласниците бързо и смело  свързаха сричките в думи и прочетоха пред гостите на тържеството уверено всяка една от тях.

Пощенската кутия на класа изненада децата с писмо от Мечо Пух, който се нуждаеше от тяхната помощ. Учениците бяха разделени на четири групи според годишните сезони. Предварително г-жа Мартинова бе изработила картончета за всеки ученик от класа с различен цвят според сезоните. Децата успешно подредиха, записаха и прочетоха пословиците, които бяха поставени в пликовете.

Първокласниците прочетоха приказката „Най-хубавото птиче“ и след това заедно с госпожа Мартинова анализираха най-важните моменти от нея. Всички се убедиха, че заедно могат повече и че анализът и знанията, представени под формата на приказка, се усвояват по-бързо, когато всички разсъждават заедно. Гостите останаха възхитени от любопитството, с което  децата тълкуваха приказката.

В края на тържеството в класната стая бяха разпръснати балони с разбъркани думички. Бързи, смели и сръчни бяха първокласниците и в последната задача. Те изобщо не се затрудниха и вкупом се наредиха и изписаха «Ние вече сме грамотни».

За финал учениците получиха подарък – грамота.

Всички присъстващи с интерес и нескрито любопитство наблюдаваха събитието и след неговия край изразиха своето задоволство и благодарност за тази публична изява.
 

Публична изява на групата за преодоляване на обучителни затруднения по Английски език в VI клас

 

На 31 май 2017 година се проведе заключително занятие в групата на тема “My family” – Моето семейство. За учениците изявата беше много вълнуваща. Занятието започна под ръководството на г-жа Галина Георгиева, която го откри и представи гостите на изявата, присъстваха учители, родители и ученици. Изпята беше веселата песен “My family”, в която се включиха и учениците, които бяха гости .

Учениците: Елена Костадинова, Росен Манолов, Анна Димитрова и Деси Димитрова представиха изготвените от тях презентации по темата “My family“. Присъстващите  с голям интерес изгледаха презентациите. След това г-жа Галина Георгиева представи презентация , в която бяха включени различни и забавни упражнения и задачи.

По пъзели децата откриваха скрити думи и решаваха кръстословици. Трябваше да четат и превеждат текстове и да отговарят на въпроси върху тях. Поради голямото вълнение учениците бързаха да превеждат изреченията. Имаше и граматични упражнения, намиране на противоположни думи, свързване на изречения с въпроси.

Занятието беше изпълнено с емоции и вълнение сред учениците.

Учениците постигнаха напредък и са удовлетворени от постигнатите резултати от проекта. Те очакваха с нетърпение, желание и интерес занятията, защото те допълваха урочната дейност. Децата станаха по-уверени и придобиха самочувствие в редовните часове по английски език.


 

Група „От извора”  занимания по интереси

Сформираната група и дейностите, заложени в тематичната програма, се породиха от идеята за запознаване на учениците с българското народно творчество, красотата на българския песенен фолклор, възпитаване в патриотизъм, умения за изпълнения на народни песни и откриване на таланти. Ръководител на групата е старши учител Антоанета Дженкова.

През периода 31.01.2017г. до 15.05.2017г. проведените дейности по теми се посещаваха редовно с голямо желание и интерес. Всички 25 ученици работеха отговорно и разучиха много песни.

Българските народни песни са изключително красиво изкуство. Българите се славят с уменията си като певци и танцьори. Пъстрите костюми и завладяващата музика винаги предизвикват вулкан от емоции и бурни аплодисменти у зрителя. Неслучайно, българските народни песни оцеляват през вековете до днес, разказвайки за характера на нашия народ.

Заключителната представителна изява беше много добре приета от учениците и техните родители, които се включиха в подготовката на декорите за сцената.   Самата представителна изява  се проведе на 16.05.2017г. с много гости и ученици от първите класове. Програмата беше много добре приета.

Гости на представителната изява бяха: г-жа Светлана Стоянова – главен учител; г-жа Вълка Ангелова – старши учител по музика в прогимназиален курс, г-жа Цонка Динкова старши учител в Г. „ Св. Климент Охридски“, родители и ученици.

Гостите имаха удоволствието да слушат прекрасните изпълнения на народните песни и драматизация „Хитър Петър” – изпълнена с много хумор. Пресъздадена беше старовремска сцена от живота но българите, със закачките и наддумването между моми и момци .   Прекрасните изпълнения на талантливите момичета Джанина Петрова и Алисия Красимирова бяха посрещнати с бурни ръкопляскания. Много емоции предизвикаха  изпълненията на хумористичните песни: “Две невести тикви брали„ – придружена с артистичното включване на героите от песента и „Посеяла баба леща“.

Родителите с голямо удоволствие слушаха и се радваха на постиженията и изпълненията на децата си. В изявата бяха включени и караоке изпълнение на популярната песен „Седнало е Джоре дос“ с участието на  родителите и всички гости..

Ръководителят на групата г-жа Антоанета Дженкова в заключително слово изказа задоволство и благодарност за постигнатите резултати и  връчи грамоти за постигнати отлични резултати на всички деца от групата.

На раздяла ученици и родители пожелаха тази дейност да продължи и през следващата учебна година.


 

ПУБЛИЧНА ИЗЯВА ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС”

 

На 18.05.2017 год. се проведе публична изява „Знаем да смятаме” на група MАТЕМАТИКА 1 с участници от IV б клас с обучителни затруднения по проект „Твоят час”.

Официални гости на занятието бяха: господин Пенчо Бординяшки  – заместник-директор на училището по учебната дейност; госпожа Светлана Стоянова – главен учител в училището; учители – колеги от училището Вълева, Неделева, Кускунова, Кичукова, Мартинова-Стоянова; ученици от началните класове.

Целта на изявата бе завършване на занятията по проекта и създаване на интерес към математиката. Развитие на вниманието, наблюдателността, логическото мислене; екипността в работата по математика; усъвършенстване уменията за извличане на информация и обсъждане на идеи.

Ходът на представянето водеше учениците към мотивиран и забавен преговор чрез разнообразни математически задачи. Преговарянето и операционализирането се извършва паралелно, като се усъвършенстват и пренасят познати алгоритми в нови ситуации.

Учениците посочиха примери на приложимост на математическите знания, които  откриваме в почти всички аспекти на живота. Те изтъкнаха необходимостта да имаме добри основни знания по математика, тъй като в ежедневието си всеки от нас използва познанията си по математика, най- малкото за да направи разбор на доходите и разходите си.

На дъската ученици  демонстрираха знания за естествените числа, десетичната позиционна бройна система и алгоритмите за събиране, изваждане, умножение и деление.

След актуализиране на знанията четвъртокласниците показаха как се справят при индивидуална работа върху предварително подготвени работни листи.

Презентация  акцентира върху реда на действията при решаване на числови изрази и решаване на задачи с неизвестно число. Предоставена бе и тестова проверка на отговорите върху екрана .

Проведе се състезание „Звездна математика”. Два отбора премериха математически умения при решаване на логически задачи.

В заключителната част „Умна ваканция“ госпожа Димитрова показа, че математиката може да бъде истинска. Чрез играта „Кой ще седне пръв на стола?” се осъществи преходът към забавната страна на математиката магьосница стига да й се доверим. Тя сподели интересни занимания за мързеливите и дълги летни дни.  Демонстрира забавни игри, ефектни и лесни. които са подходящи за деца от всички възрасти, дори и за такива, които вече отдавна нямат ваканция. Увери присъстващите, че с тези трикове ще приковат вниманието на всички, а лидерското място в компанията им е гарантирано!

Първият трик, който им показа се нарича „Магията 34“, а вторият трик  – „Календар“. В демонстрациите участваха и хора от публиката.

В края на изявата учениците сами достигнаха до извода, че за някои математиката е скучна и „сива” наука, без красота и чувства. За други тя е „страшна” със своите дълги уравнения и изрази, със сложните геометрични чертежи. А трети стават пленници на могъщата царица на точните науки за цял живот. И това са тези, които се стремят да разберат езика на математиката и да открият в същността й ненадминатото съвършенство на природата и човешката мисъл.

Ръководителят на групата със задоволство връчи на всички  участници грамоти за активно участие и старателна подготовка. Занятието завърши със снимки на раздяла.

Лице за контакт и допълнителна информация:


 

Заключителна представителна изява на група с обучителни затруднения по Математика на тема «Математиката – достъпна за всички»

 

На 18 май се проведе заключителна представителна изява на  група с обучителни затруднения по Математика на тема «Математиката – достъпна за всички». Темата на заключителната изява обхващаше обобщение на изучения материал в 7 клас, разделен в няколко дяла.

Изготвена бе презентация, която с кратки анонси от всеки дял припомняше на учениците изучените формули и теореми. Следваха подбрани задачи, които учениците решаваха на дъската. Веднага след тяхното решение се появяваше и вярното решение на задачата. Така учениците имаха възможността сами да си проверят верността на задачите. С решаване на различини примери се редуваха всички участници от групата с обучителни затруднения и по този начин показаха на гостите, че математиката е достъпна само след много упражнения и положен труд.

В края на този проект учениците, участвали в него, намалиха пропуските, които имаха и затрудненията, които срещаха в час по математика и получиха една по-добра подготовка, както за предстоящото национално въшно оценяване, така и за следващата учебна година.

Заключителната представителна изява се проведе ОУ «Свети Паисий Хилендарски» гр. Елхово. Гости на изявата бяха зам. директор Пенчо Бординяшки, гл. учител Красимира Петрова, гл. учител Светла Стоянова, ст. учител Донка Вълева, учител Галина Димитрова, социален работник Венелина Драгоева, гл. счетоводител Елена Христова, възпитател Монка Георгиева и ученици от 6 клас.

Групата бе сформирана в началото на месец ноември. В нея бяха включени 10 ученици с обучителни затруднения по математика от 7 клас. Работата на групата беше свързана с изучавания материал в 7 клас, където срещаха видими затруднения.

Учениците работиха с желание през цялата учебна година и постигнаха напредък. 

Заключителна изява на децата участници в група „Детска творилница“

 

За заключителната част на проекта избрах да премине под формата на кулинарен дуел. Така участниците в проекта, ще могат да се изявят  на кулинарната сцена. През цялата година децата показаха много богато развито творческо мислене, много креативни идеи, желание за създаване на интересни изделия и желание за работа с различни техники.

Децата участници в група „Детска творилница“ по Проект „Твоят час“ показаха, че могат да готвят много по-добре с мама.

Майките и децата бяха разделени в отбори. Състезанието „С мама готвим по-добре” премина изключително весело и мотивиращо през няколко кръга. В първия кръг, преди най-вълнуващата част, а именно приготвяне на сандвичи, децата се опитаха да затруднят своите майки, като им задаваха гатанки свързани със здравословното хранене.

Във второто изпитание проверихме, доколко родителите познават вкусовите предпочитания на своите деца. И в този кръг родителите се представиха отлично с много съвпадения за любимите ястия на децата си.  През третия кръг бе същинска битка за надмощие. Всички отбори приготвяха вкусни кулинарни изкушения.

Истинско забавление бе за децата приготвянето на сандвичи. Всеки отбор показа своите кулинарни тайни. Идеите бяха много интересни, различни, всеки се бе постарал в работата си. Творците в кухнята сътвориха рибка, къщичка с дворче, куче – сандвич, много мечета, калинки, палмички. Имаше и сандвич във формата на гиричка, направен от момчетата – любители на спорта.

И като на състезание имаше и жури, което обаче бе затруднено и не успя да излъчи единствен победител. Затруднението дойде от старанието на децата, желанието им да творят, от много добрата подготовка на екипите, от създалата се приятна атмосфера. Наградата бе всеобщото приятно изживяване, както за децата, така и за родителите и гостите на заключителната изява.
Усмивките на децата не слизаха от лицата им, истински се забавляваха, приготвяйки своите кулинарни изкушения със своите майки.


 

Проведена публичната изява на групата за занимания по интереси „Изкуството и културата на Русия“

 

На 17 май 2017 година е проведена публичната изява на групата за занимания по интереси „Изкуството и културата на Русия“ на тема „Седянка“. Обикновено на седянката се разказват различни истории, пеят песни. Същите неща правиха и децата. В началото на изявата г-н Бординяшки – заместник директор на училището поздрави учениците на руски език, каза за сходството на българския и руския език. Нашите гости – групата за занимания по интереси „Аз и светът“ представиха две презентации: „Носиите в Елхово и околията“ и „Славяни“. Учениците пееха песни, показаха сценка „Час по математика“, Мариела Тодорова и Петър Петев – ученици от 7 б клас представиха презентация „Третяковската галерия“, където разказаха за Третяков – как събирал всички картини, произведенията на кои художници са представени в галерията. Всички участници и гости бяха очаровани от пеенето на Иванина – ученичка от 2 клас, тя изпълни две песни – „Чему учат в школе“ и „Черный кот“.  Присъсващите останаха удовлетворени от изявата.

 

Публична изява на група по интереси «Физическо възпитание и спорт»

 

На 12.05.2017 г. бе проведена публична изява «Турнир по волейбол – три отбора» на група по интереси «Физическо възпитание и спорт» с ученици от V, VІ, VІІ класове по проект «Твоят час».

Официални гости на занятието бяха:

госпожа Мария Бързулова – Директора на училището

госпожа Красимира Петрова – Главен учител

ученици от средните класове.

Целта на изявата бе завършване на занятията и показване подобряване на технико- тактическите физически показатели. Създаване на траен интерес на учениците към спорта волейбол.

Проведена бе загрявка на участниците с общоразвиващи, специални и специалнобегови упражнения: подаване на топката с две ръце отгоре и отдолу, начални удари, забиване. Самата представителна изява представлява: определят се трима капитани, които си избират отбори от участниците в групата. Отборите са разпределени равностойно. След теглене на жребий всеки отбор играе срещу всеки до спечелване на 2 от 3 гейма.

Изявата бе проведена във физкултурния салон на ОУ «Св. П. Хилендарски». Срещите бяха оспорвани. След атрактивна и много динамична игра бе излъчен победител в турнира. Участниците демонстрираха много добри технически умения – сервизи с отскок, забиване по правата и диагонала. Публиката активно аплодираше своите любимци. Емоциите бяха много.

Ръководителя на групата изрази задоволство от напредъка на участниците, от тяхното активно участие и старателна подготовка. Направени бяха много снимки.

 

“Богатството на литературата и езика ни“ – публична изява по проект «Твоят час» в ОУ «Св. Паисий Хилендарски» – гр. Елхово

 

На 08.06.2017 год. се проведе заключителната публична изява на групата за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература на тема “Богатството на литературата и езика ни“. Гости бяха Мария Бързулова – директор на училището, Пенчо Бординяшки – ЗДУД, учители, родители и ученици.

Изявата започна с изученото по литература, като всяко от децата представи любимото си произведение с биографичните данни на писателя. Учениците рецитираха стихотворението “Обич“ на Дора Габе. След това премина към въпросите по Български език, включени в тест. Децата отговаряха на въпросите за глаголните времена, местоименията, деепричастията, откриване на обособени части в изречението, залог и основна форма на глагола. За финал на проекта учениците изпяха песента «Хубава си, моя горо» на Любен Каравелов.

Децата бяха поздравени от всички гости, съученици и родители за самоинициативата си да рецитират и пеят, а те от своя страна с радост отбелязаха своя напредък, тъй като работиха неуморно и упорито през цялата година за постигането на добри резултати. 

 

Последна публична изява по проект „Твоят час“ в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово

 

На 12.06.17 г. се проведе публична изява на група за занимания по интереси „Аз и светът“ на тема „Светът в мен. Моят роден край. Елате ми на гости. Исторически и географски забележителности на гр. Елхово. И ние сме дали нещо на света“. Презентации за археологическите разкопки и открития в гр. Елхово подготви и представи Биляна Николова. Разходка в екологичните резервати Долна Топчия представиха Невена и Магдалена Джисова. Елеонора Христова запозна всички присъстващи и гости с етнографските особености на елховската народна носия. Виктория Табакова представи информация за изявени личности на културата изкуствата и спорта родени и живели в гр. Елхово. Гости на събититето бяха ученици, родители и учители от училището ни.


 

 

 


Источник: http://ph-elhovo.com/?page_id=4129


Рекомендуем посмотреть ещё:


Закрыть ... [X]

Салоны красоты в Москве «НАТЮРЕЛЬ » метро м. Академическая Как из карбюратора сделать инжектор на ваз 2109

Презентация на салон за красота ОУ Св. Паисий Хилендарски Елхово » Проект Твоят час
Презентация на салон за красота Салон красоты «Черная королева» приветствует Вас!
Презентация на салон за красота Новини ОУ Добри Чинтулов гр. Варна
Презентация на салон за красота Новости - Салон Флебомед
Презентация на салон за красота Невский 54
Лакрима Анимационные картинки Спасибо скачать бесплатно для гостевых Вязаный плед из квадратов спицами схемы для начинающих Динамическая игрушка оригами Видео! - t-Видео сёрфинг Как выглядеть и вести себя как Кэт Валентайн из Виктории Как сделать статус "Не в сети " в Стиме при запуске? - Обсуждение и вопросы Мария Гербер: Предложить отношения, как ценность вот задача

ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ